Porozumienie dla Praworządności

Oświadczenie o poparciu projektu ustawy Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia”